Resmi Gazete’de 2 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 2 Nisan 2024 tarihli ve 32508 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE – Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞ – İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/14) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI – Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/156, K: 2024/19 Sayılı Kararı – Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/49, K: 2024/54 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door