Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, 2024 yılında küresel işsizlikte artış bekliyor. Kuruluş ayrıca büyüyen sosyal eşitsizliklerin de endişe yarattığını vurguluyor.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya İstihdam Görünümü raporunu yayımladı. Raporda 2024 yılında işsizlik oranlarında artış beklendiği vurgulandı. Kuruluşun raporuna göre işsiz sayısı 2024’te 2 milyon kişi artacak. Geçen yıl yüzde 5,1 olan toplam işsizlik oranı da bu yıl yüzde 5,2’ye yükselecek.  Raporda yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasında önemli istihdam farklılığı olduğuna vurgu yapıldı. Yüksek gelirli ülkelerde işçi açığı yüzde 8,2 olurken; düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 20,5’e çıktığı belirtildi. Günde 2 buçuk dolardan az kazanan aşırı yoksulluk içinde yaşayan çalışan sayısı 2023’te yaklaşık 1 milyon arttı. Günde 3,65 dolar kazanan orta yoksulların sayısı ise 8.4 milyon yükseldi. Rapora göre çalışan yoksuluğu 2024 yılında da devam edecek.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNDEKİ ARTIŞ DA SÜRECEK Kuruluşun raporunda yoksulluğun yanı sıra gelir eşitsizliğindeki artışın da süreceği ifade edildi. Raporda, reel harcanabilir gelirdeki düşüşün toplam talep ve daha sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma bakımından kötüye işaret ettiği bilgisi verildi.

Door