Resmi Gazete’de 1 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 1 Mayıs 2024 tarihli ve 32533 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI – 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434) TEBLİĞ – Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2024/15) KARAR – İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARI – Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar İLÂN BÖLÜMÜ – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door