Resmi Gazete’de 2 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 2 Mayıs 2024 tarihli ve 32534 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40) –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3) İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânı b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door