Resmi Gazete’de 3 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 3 Mayıs 2024 tarihli ve 32535 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1410 Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 Tarihli Kararının Kınanmasına Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK – Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI – Yargıtay 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door