Resmi Gazete’de 7 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 7 Mayıs 2024 tarihli ve 32539 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği – Türkiye Adalet Akademisi Hâkim ve Savcı Yardımcıları Eğitim ve Sınav Yönetmeliği – Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI – Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 Tarihli ve 12608 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI – Yüksek Seçim Kurulunun 6/5/2024 Tarihli ve 2024/2367 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door