Resmi Gazete’de 8 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete’de bugün neler var? İşte 8 Mayıs 2024 tarihli ve 32540 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği – Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER – Makine ve Elektrik Grubu İş Ekipmanları Teknik Komitelerine Dair Tebliğ – 3N Mobil Haberleşme Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – GSM Mobil Telefon Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Ölçütlerinin Elde Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Door